Aktualności

Odnawialne źródła energii w Polsce

Odnawialne źródła energii są bez wątpienia istotną sprawą dla gospodarki państwa, nad którą warto się pochylić. Unia Europejska stawia swoim członkom istotne wymagania, których założenie jest uzyskanie minimum 20% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do końca roku 2020. Polska stoi przed wymogiem zwiększenia tej liczby do 15%. Czym charakteryzują się odnawialne źródła energii i jak wygląda ich sytuacja w Polsce?

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii, w skrócie OZE to innymi słowami źródła energii, które nie ulegają utraceniu. Zaliczamy do nich takie źródła energii jak słońce, wiatr oraz woda, których pochodzenie jest w pełni naturalne. W chwili obecnej w naszym kraju 78% energii czerpane jest z innych źródeł, które odnawialne nie są i jest to przede wszystkim węgiel brunatny, oraz węgiel kamienny. Warto tutaj podkreślić, że źródła te nie są najlepszymi ze względów ekologicznych, dlatego coraz częściej zwraca się uwagę na zmianę źródeł energii, a energię pozyskaną z odnawialnych źródeł energii nazywa się zieloną energią. Korzystanie z OZE ma na celu zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska oraz zadbanie o zdrowie planety, co jest niezwykle ważne zwłaszcza dla następnych pokoleń.

Jakie odnawialne źródła energii użytkowane są w Polsce?

Procent OZE w Polsce wynosi obecnie około 11%, a według ekspertów praktycznie niemożliwe jest uzyskanie 15% do końca 2020 roku. W Polsce najczęściej spotkać możemy źródła odnawialne czerpiące energię z wiatru, takie jak turbiny wiatrowe, które są idealne dla terenów wietrznych, w związku z tym ich użytkowanie wiąże się z panującymi w regionie warunkami pogodowymi. Coraz częściej spotykamy w naszym kraju natomiast odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych, których zadaniem jest czerpanie energii ze słońca. Jest to stosunkowo nowy wynalazek, warto jednak podkreślić, że coraz częściej na dachach polskich domów możemy spotkać panele słoneczne oraz fotowoltaiczne. Fotowoltaika jest jednym z najkorzystniejszych źródeł zielonej energii, która w przyszłości powinna zająć coraz większy procent. W Polsce wykorzystywana jest także energia pochodzące ze źródeł wodnych, która jest najstarszym sposobem pozyskiwania energii. Na terytorium Polski spotkać możemy turbiny wodne, których zadaniem jest zamiana energii wodnej w energię elektryczną. Wszystkie te OZE powinny być stopniowo poszerzane, co jest jednym z celów Unii Europejskiej. Dbałość o środowisko i zdrowie naszej planety bez wątpienia powinny być priorytetem.

Źródło informacji: https://flexipowergroup.pl/