Aktualności

Charakterystyki wyłączników nadprądowych. Poznaj podstawowe symbole

Źródło: https://alkan.pl/

Wyłączniki nadprądowe oznaczone są za pomocą symboli, z którymi wiążą się określone charakterystyki wyjaśniające sposób pracy urządzeń. Poniżej znajdziesz listę najczęściej używanych:

  • A – charakterystyka dla urządzeń elektronicznych,
  • B – charakterystyka standardowa, obecna np. w gniazdkach,
  • C – charakterystyka dla urządzeń o podniesionym prądzie rozruchowym, np. lamp wyładowczych i silników indukcyjnych,
  • D – charakterystyka dla urządzeń o wysokim prądzie rozruchowym, np. w formie zwarciowego zabezpieczenia transformatorów i silników energooszczędnych,

Wyłączniki nadprądowe tworzone są z myślą o napięciach do 440 V prądu przemiennego, prądach znamionowych do 125 A oraz prądach wyłączalnych 25 kA o różnych charakterystykach czasowych – najbardziej powszechne są B, C i D na prądy wyłączalne poniżej 10 kA oraz prądy znamionowe do 63 A. W większości popularnych wyłączników instalacyjnych o charakterystyce B, wyzwalacz przeciążeniowy ustawiony jest w zakresie 1,13-1,45 krotności prądu znamionowego, a wyzwalacz przeciążeniowy na 3,5 krotności prądu znamionowego. W przypadku wyłączników o charakterystyce C, prąd zwarciowy wyłączany jest po osiągnięciu wartości 5-10 krotności prądu znamionowego. Takie zjawisko jest typowe m.in. dla prądu rozruchowego w silnikach indukcyjnych. Wyłączniki o charakterystyce D wyłączają prąd zwarciowy po osiągnięciu wartości z zakresu 10-20 krotności prądu znamionowego. Wyróżnić można również wyłączniki instalacyjne selektywne, które po zadanej zwłoce czasowej działają z opóźnieniem.

Wyłącznik nadprądowy Schneider

Podłączenie wyłącznika nadprądowego i ceny urządzeń

Do podłączenia wyłącznika nadprądowego należy się odpowiednio przygotować. Podłączamy je w sposób podobny do wyłączników oświetleniowych. Należy podpiąć do urządzenia przewody fazowe. Miejsce na przewody zasilające znajduje się z jednej strony, a na przewody odprowadzające z drugiej. Dość powszechnie popełnianym błędem jest wymiana wyłączników na nowe, posiadające odmienną charakterystykę czasowo-prądową. Jeżeli element typu B zostanie zmieniony na ten typu C, istnieje ryzyko uszkodzenia całej instalacji elektrycznej. Każdą ewentualną zmianę należy poprzedzić dokładnymi pomiarami. Zwykle konieczna jest też modernizacja instalacji, najlepiej wykonana przed doświadczonego elektryka z odpowiednimi certyfikatami. Przy okazji prac instalacyjnych trzeba zastosować się do kilku zasad. Dotyczy to umiejętnego doboru listwy do poszczególnych modułów, a także dokładnego dokręcenia ich ze sobą.