Aktualności

Wywóz odpadów budowlanych Wrocław – jakie są obowiązujące przepisy?

Wrocław to jedno z największych miast w Polsce, w którym prowadzone są liczne inwestycje budowlane. Wraz z tym rośnie również ilość odpadów powstających na budowach, które trzeba w jakiś sposób usunąć. W tym artykule przyjrzymy się, jakie przepisy regulują wywóz odpadów budowlanych we Wrocławiu.

Kto odpowiada za wywóz odpadów budowlanych we Wrocławiu?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 284, z późn. zm.), za zagospodarowanie odpadów budowlanych odpowiada ich właściciel, zarządca, dzierżawca lub posiadacz nieruchomości. Oznacza to, że to na nich spoczywa obowiązek zorganizowania wywozu odpadów budowlanych.

Jakie odpady budowlane można wywozić we Wrocławiu?

Odpady budowlane to wszelkie odpady powstałe w wyniku prac budowlanych, remontowych, rozbiórkowych lub modernizacyjnych. Wśród nich znajdują się m.in. gruz budowlany, materiały izolacyjne, tynki, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, styropian, druty i gwoździe.

We Wrocławiu można wywozić odpady budowlane jedynie do specjalnych punktów odbioru, tzw. PSZOK-ów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Tam odpady są przesortowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakie kary grożą za niewłaściwe postępowanie z odpadami budowlanymi?

Niestosowanie się do przepisów dotyczących wywozu odpadów budowlanych we Wrocławiu grozi konsekwencjami prawnymi. Właściciel, zarządca, dzierżawca lub posiadacz nieruchomości, który nie dostarczy odpadów do PSZOK-u lub zrobi to w sposób niezgodny z przepisami, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 500 zł do 5 tys. zł.

Dodatkowo, jeżeli na terenie nieruchomości zostanie stwierdzony nielegalny składowany odpadów budowlanych, to kara może wynieść nawet 500 tys. zł.

Zgodnie z przepisami, za wywóz odpadów budowlanych Wrocław odpowiada właściciel, zarządca, dzierżawca lub posiadacz nieruchomości. Odpady te można wywozić jedynie do specjalnych punktów odbioru, tzw. PSZOK-ów, gdzie są przesortowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestosowanie się do przepisów dotyczących wywozu odpadów budowlanych grozi konsekwencjami prawnymi w postaci grzywny od 500 zł do 5 tys. zł oraz nawet 500 tys. zł kary za nielegalne składowanie odpadów na terenie nieruchomości.

Dlatego też, przed rozpoczęciem prac budowlanych, warto zwrócić uwagę na kwestie związane z wywozem odpadów i zorganizować ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ten sposób zapobiegniemy nie tylko kłopotom z prawem, ale także przyczynimy się do ochrony środowiska, poprzez właściwe przetwarzanie i recykling odpadów budowlanych.