Aktualności

Miejsca paletowe

Jeżeli chodzi o miejsca paletowe w magazynie, to ich koszt jest zależny od wielu czynników, lecz najczęściej waha się on w przedziale od 15 do 30 Euro. W trakcie wyliczania ceny miejsca paletowego tylko w odniesieniu do regałów mamy dwa parametry: ciężar tych palet oraz powierzchnia magazynu w celu składowania. Innym parametrem mającym wpływ na całościowy koszt jest cena, jaką należy zapłacić za powierzchnię magazynu. Jest to związane najczęściej z kosztami wynajmu bądź zakupu. Również lokalizacja magazynu ma istotny wpływ, co może być zaskakujące dla niektórych osób. To, czy istnieją drogi dojazdowe, uzbrojenie terenu ma wpływ na to, czy transport produktów do miejsca przeznaczenia będzie przebiegał w sposób szybki i bezproblemowy. Miejsca paletowe w magazynie powinny być tak rozplanowane, aby nie utrudniały one pracy ewentualnych maszyn pracujących, na przykład wózków widłowych, suwnic czy dźwigów. Z wynajmem oraz eksploatacją takich urządzeń są związane dodatkowe koszty. Warto także wiedzieć o kosztach związanych z zakupem narzędzi oraz wyposażenia niezbędnego do pracy, a także związanych z pracownikami to znaczy wynagrodzeń, odzieży roboczej itp. Spore znaczenie mają także koszty utrzymania magazynu w porządku oraz związane z przeglądami budowlanymi. Należy wziąć pod uwagę także płatności za systemy informatyczne oraz ich obsługę – nowoczesny magazyn nie może się bez tego obejść. Oprócz tego doliczyć należy także koszty związane z ogrzewaniem/chłodzeniem, wodą, prądem, gazem, Internetem czy wszelkimi ubezpieczeniami.