Praca

Jak czytać znaki BHP?

Znaki BHP nie są trudne w odbiorze i zrozumieniu ich przekaz jest jasny, bo opierają się one o bardzo proste grafiki. W taki też sposób się je opracowuje. Muszą one być czytelne na pierwszy rzut oka. Jeśli ich wygląd byłby zbyt skomplikowany, to ludzie mogliby nie rozumieć ich przekazu, a co za tym idzie nie stosowaliby się do nich. Dlatego znaki BHP zawsze oparte są o proste elementy graficzne, których zrozumienie nie nastręcza żadnych kłopotów.

Jeśli są to znaki dotyczące zakazu, to zwykle opierają się one o kolory, które z takimi informacjami się kojarzą. Są to zatem kolory biały i czerwony. Przekaz dotyczący zakazu zawsze monitowany jest za pomoc skreślenia. Jeśli w danym miejscu nie wolno jest palić, to znak BHP ogranicza się do przekreślonego papierosa. To wystarczy, żeby ludzie zrozumieli, jaki jest jego sens. Podobnie wyglądają inne znaki BHP, które odnoszą się do zakazów. Czy będzie to zakaz wprowadzania psa, jedzenia lodów czy używania telefonu komórkowego, to znak będzie wyglądał podobnie i łatwo będzie zrozumieć jego znaczenie. W podobny sposób opracowuje się znaki przeciwpożarowe. One także bazują na określonych kolorach i prostych znakach graficznych. Dzięki temu ich rozumienie jest możliwe i nie wymaga zbyt skomplikowanych czynności intelektualnych. Rozumienie takich znaków jest tym bardziej proste, bo mamy z nimi do czynienia na co dzień. Bo znaki takie pojawiają się w naszym otoczeniu bardzo często. Czasem są tak popularne, że nawet nie zwracamy na nie większej uwagi i podświadomie stosujemy się do tego, co one mówią. Podobnie bywa ze znakami drogowymi. Tutaj kwestia doświadczenia zawsze ma duże znaczenie. Oczywiście jest też grupa znaków BHP, które spotyka się bardzo rzadko i można mieć kłopot z ich zrozumieniem. W takiej sytuacji warto zastanowić się na sytuacją, w jakiej taki znak został umieszczony często z samego kontekstu można wywnioskować, jakie ma on znaczenie. Czy będą to znaki ewakuacyjne, czy innego rodzaju znaki BHP, to raczej rzadko ludzie mają kłopoty z ich rozumieniem.