Firmy

Instrukcje przeciwpożarowe dla zakładu pracy

Funkcjonowanie każdego zakładu pracy jest inne. Nawet jeśli są to firmy, których działalność jest zbliżona i należą one do tego samego sektora, to zawsze funkcjonują one na innych zasadach i w oparciu o inne wytyczne. Wynika to chociażby z tego, że ich lokalizacja jest inna i w związku z tym ich działalność musi się różnić. Rożnicę te polegają nie tylko na rozwiązaniach produkcyjnych czy usługowych. Inaczej też określane są dla nich instrukcje przeciwpożarowe czy ogólne przepisy BHP. Takie bowiem zawsze opiera się o konkretny budynek i ilość osób, jaka w nim pracuje. Wytyczne BHP wynikają też z rozmieszczenia i układu danego budynku. Dlatego w każdym przypadku są one zgoła inne.

Dlatego też opracowywanie instrukcji BHP i zasad bezpieczeństwa pracy opracowuje się osobno dla każdej zakładu pracy, czy każdej instytucji. Tylko dzięki temu można stworzyć optymalnie bezpieczne warunki dla działania takich placówek i funkcjonowania w nich ludzi. Dlatego z każda z nich współpracuje odpowiedni specjalista od przepisów BHP i to on opracowuje dokumenty, w oparciu o które funkcjonuje dane miejsce pod względem przepisów BHP. Inspektor taki nie tylko opracowuje instrukcje przeciwpożarowe. Decyduje też o liczbie i o tym, w jakim układzie rozmieszczone zostaną znaki ochrony przeciwpożarowej. Ich układ musi być przemyślany i celowy. Podobnie opracowywana jest trasa ewakuacji, bo ona musi funkcjonować w każdej placówce. W razie zagrożenia, to w ten sposób ewakuuje się zagrożone osoby. Inspektor BHP decyduje też o tym, jak rozmieszczony będzie sprzęt ochrony PPOŻ. Zgodnie z jego uwagami rozmieszcza się gaśnice, czy instaluje zawory, pod które podłącza się specjalistyczne węże gaśnicze. Dobór rozwiązań oczywiście zależy od specyfiki danego budynku. W takich sytuacjach bardzo duże znaczenie mają jego rozmiary i budowa. Im budynki są większe, tym ilość sprzętu gaśniczego musi być większa. Tylko dzięki temu są szanse na ugaszenie ewentualnych pożarów. Jeśli takiego sprzętu jest za mało, stwarza to zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.