BestwinaBielsko-BiałaBuczkowiceCzechowice-DziedziceJasienicaJaworzeKozyPorąbkaSzczyrkWilamowiceWilkowice
Strona główna

informacje

Intensywnie przed wakacjami

Sporo inwestycji szykuje się w najbliższym czasie na terenie gminy Bestwina. Samorząd przymierza się do remontu krzyża przydrożnego w Janowicach. Została również otwarta oferta na wymianę wodociągowej sieci azbestowej w rejonie ul. Łabędziej i Mirowskiej. W lipcu rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę placów zabaw w sołectwach Bestwina i Bestwinka.

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Gminy Bestwina (przeprowadzona 26 czerwca) rozpoczęła się od miłej uroczystości. Na forum Rady Gminy zaprezentował się zwycięzca ogólnopolskiego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej Kacper Głąb z OSP Kaniów, który przybył z opiekunem Jarosławem Bierońskim. Wójt Artur Beniowski i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik złożyli gratulacje laureatowi prestiżowego konkursu, życząc spełnienia kolejnych planów i zamierzeń młodego strażaka. Kacper otrzymał w nagrodę bon podarunkowy.

Pomimo dosyć krótkiego okresu między sesjami, w informacjach wójta znalazło się dość dużo punktów. Artur Beniowski poinformował o spotkaniu w sprawie odnowy krzyża przydrożnego w Janowicach finansowanej w połowie ze środków gminy a w połowie starostwa powiatowego. Została otwarta oferta na wymianę wodociągowej sieci azbestowej w rejonie ul. Łabędziej i Mirowskiej. W lipcu rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę placów zabaw w sołectwach Bestwina i Bestwinka (w ramach finansowania z LGD). Rozpoczęły się remonty w obiektach oświatowych na terenie gminy Bestwina - Przedszkole przy ul. Janowickiej 100, ZSP w Bestwince, w najbliższym czasie także w Bestwinie. Budowa parkingu przy ul. Podzamcze przebiega zgodnie z harmonogramem. Firma "Rezbud" będzie remontowała ul. Janowicką.

Pojawiła się ponadto możliwość zawarcia partnerstwa z parafią Wniebowzięcia NMP w Bestwinie - chodzi o projekt współfinansowania prac remontowych w obrębie zabytkowego kościoła (fundusze unijne z RPO). Zakończył się również przetarg na zakup samochodu bojowego dla OSP Kaniów. Realnych kształtów nabiera rozbudowa Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na wydłużenie pasa startowego - dotacja wyniesie milion złotych.

***

Informacja o projektach inwestycyjnych - czerwiec 2017

Przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Bestwinie i Janowicach

Projekt polegający na kompleksowej przebudowie 1,25 km drogi powiatowej wraz z budową chodnika dla pieszych będzie realizowany do końca 2017 roku. W lutym podpisana została umowa z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym - konsorcjum firm DROGRÓD z Ćwiklic, REZBUD s.c. z Bestwiny i Usługi projektowe PRO-ZAT z Bystrej.  Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończono prace projektowe i złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do robót budowlanych. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRROW w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wartość inwestycji to ponad 1,6 mln zł.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie - etap III

W dniu 22 czerwca odbył się przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowego zadania. Po jego rozstrzygnięciu i podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą rozpocznie się realizacja prac polegających na wymianie azbestowej sieci wodociągowej na sieć z rur PE wraz z wymianą przyłączy do budynków. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budowa parkingu przy ul. Podzamcze w Bestwinie

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na sierpień br. Inwestycja obejmuje budowę parkingu na 42 miejsca postojowe wraz z chodnikiem dla pieszych, drogą manewrową, murem oporowym, ogrodzeniem i kanalizacją deszczową. Wykonano już kanalizację, podbudowę i mur oporowy. Trwają prace brukarskie.

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lat 2014-2020, po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie ma już podpisaną umowę z Samorządem Województwa. Swoim zakresem inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację obiektu, wymianę stolarki okiennej, przebudowę kotłowni z wymianą źródła ciepła i instalacji co, ocieplenie ścian i stropodachu. W ramach podejmowanych działań zrealizowane zostanie także dostosowanie obiektu do potrzeb reorganizacji placówki związanej z wprowadzaną reformą oświatową. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2018 r. Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania i przekazano wybranemu wykonawcy - firmie AKCES BK Sp. z o.o. - plac budowy. 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina

W okresie wakacyjnym 2017 r. wykonane zostaną dwa place zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi w Bestwinie i Bestwince. Ogłoszony już został przetarg nieograniczony, a termin składania ofert upływa z dniem 4 lipca b.r.  Projekt będzie współfinansowany ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Europa inwestująca w obszary wiejskie, a wybrany został przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Bielska. Wartość projektu to blisko 230 tys. zł.

 

Źródło/zdjęcie: UG Bestwinadodano: 2017-06-28 | autor: Region
 

   
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. OK
Strona wygenerowana w 0.089 sek.