BestwinaBielsko-BiałaBuczkowiceCzechowice-DziedziceJasienicaJaworzeKozyPorąbkaSzczyrkWilamowiceWilkowice
Strona główna

informacje

Znikają ulice Armii Ludowej i Zmożka

Bezpowrotnie z mapy Bielska-Białej znikają ulice Armii Ludowej i Zmożka. Jutro Rada Miejska przyjmie uchwałę, na mocy której ulicom tym nada się nowe nazwy, odpowiednio: gen. Józefa Hallera i Nad Białą.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nie mogą być upamiętniane osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, a także osób i organizacji, które po 1917 r. propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa, sprzeczne z Polską racją stanu.

Ze stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. wynika, że nazwy: ulica Armii Ludowej oraz ulica Zmożka w Bielsku-Białej winny zostać zmienione, jako wypełniające normę zapisów powołanej wyżej ustawy. Ulica Armii Ludowej w południowej części swojego przebiegu została zmieniona na ul. gen. Józefa Hallera. Obecny projekt uchwały ostatecznie zamyka proces zmiany nazwy tej ulicy. Ulica  Zmożka otrzymuje nazwę Nad Białą, co odpowiada lokalizacji jej przebiegu, zakończonego kładką na rzece Białej. Ulica Zmożka oraz ulica Armii Ludowej posiadają status dróg publicznych.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Na zdjęciu ulica Armii Ludowej (źródło: Google Maps)dodano: 2017-06-19 | autor: Region
 

   
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. OK
Strona wygenerowana w 0.170 sek.