BestwinaBielsko-BiałaBuczkowiceCzechowice-DziedziceJasienicaJaworzeKozyPorąbkaSzczyrkWilamowiceWilkowice
Strona główna

informacje

Świętowali ławnicy

W Urzędzie Miejskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Ławnika. W wydarzeniu, którego inicjatorem była Rada Ławnicza, wzięli udział sędziowie społeczni Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, którzy pełnią tę społeczną funkcję w wymiarze sprawiedliwości co najmniej dwie kadencje i dłużej.

Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli samorządu naszego miasta, oraz prezesów bielskich sądów.  Spotkanie w Sali Sesyjnej było okazją do podziękowań oraz gratulacji za dotychczasową ciężką pracę ławników.

14 czerwca 2013 roku w Suwałkach odbył się Zjazd założycielski ogólnokrajowego stowarzyszenia ławników pod nazwą: Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych. Zjazd zatwierdził Statut Stowarzyszenia oraz uchwalił m.in., że dla upamiętnienia tego dnia, 14 czerwca będzie Dniem Ławnika – sędziego społecznego.

Udział ławników w procesie stosowania prawa w sądach powszechnych wymaga zarówno doświadczenia życiowego, wrażliwości społecznej, jak i wiedzy z zakresu procedur sądowych oraz norm i zasad poszczególnych gałęzi prawa materialnego, które są podstawą orzekania w sprawach rozpoznawanych przez sądy. Z tego powodu każdy, kto chce wykonywać funkcję ławnika w sądzie powszechnym, powinien przygotować się do pełnienia tej ważnej roli społecznej poprzez opanowanie minimum wiedzy z zakresu prawa.  

Rada Miejska co 4 lata wybiera ławników w liczbie określonej przez Prezesa Sądu Okręgowego. Obecnie trwa kadencja ławników wybranych jesienią 2015 roku na lata 2016-2019.

Bardzo ważnym kryterium, które powinien spełniać kandydat na ławnika, jest posiadanie nieskazitelnego charakteru. Wymaga to - zarówno od podmiotów zgłaszających kandydata, jak i organów decydujących o powołaniu danej osoby na ławnika – dokonania rzetelnej i wszechstronnej oceny kandydata oraz jego zachowania wobec porządku prawnego. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa sądów administracyjnych, przez nieskazitelność należy rozumieć takie cechy charakteru, jak: szlachetność, prawość, uczciwość. Są to zatem cechy wartościujące konkretną osobę nie w sferze intelektualnej  i profesjonalnej, lecz wyłącznie etyczno-moralnej. Ławnik powinien się zatem charakteryzować cechami wymaganymi od sędziego.

Warunkiem koniecznym  do pełnienia funkcji ławnika po dokonaniu wyboru przez radnych danej gminy, jest również złożenie ślubowania przed Prezesem Sądu. Z roty ślubowania wynikają szczególne powinności, takie jak: obowiązek wiernej służby ojczyźnie, strzeżenie prawa, bezstronność, dochowanie tajemnicy czy kierowanie się godnością oraz uczciwością.

Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami.  Pełnienie funkcji ławnika oznacza ogromną odpowiedzialność, tym istotniejsza jest więc kwestia odpowiedniego przygotowania merytorycznego ławników.dodano: 2017-06-18 | autor: Region
 

   
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. OK
Strona wygenerowana w 0.151 sek.