BestwinaBielsko-BiałaBuczkowiceCzechowice-DziedziceJasienicaJaworzeKozyPorąbkaSzczyrkWilamowiceWilkowice
Strona główna

informacje

Rotuz (nie) dla każdego

Niedawno czechowicki radny Jerzy Bożek złożył wniosek skierowany do władz gminy Czechowice-Dziedzice o podjęcie działań w kierunku udostępnienia rezerwatu ,,Rotuz" poprzez wyznaczenie na jego obszarze ścieżki edukacyjno - przyrodniczej. Obecnie wstęp do rezerwatu ,,Rotuz" jest zabroniony.

Jak przypomniał radny, na pograniczu gminy Chybie i sołectwa Zabrzeg położony jest rezerwat przyrody ,,Rotuz" będący najcenniejszym obszarem przyrodniczym w gminie Czechowice-Dziedzice. Bożek podkreśla w interpelacji, iż przyroda tego rezerwatu jest niepowtarzalna i odznacza się wysokimi walorami naukowymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi w skali województwa i kraju. Na jego terenie występują rzadkie i chronione gatunki roślin. Bogata jest także różnorodność zwierząt tam występujących, będących często rzadkimi i chronionymi gatunkami. Wstęp do rezerwatu ,,Rotuz" jest obecnie zabroniony co powoduje, że w praktyce dla przeciętnego Kowalskiego dostępny jest tylko na mapach w przewodnikach przyrodniczych oraz w internecie.

- Podkreślić należy, że najlepszy sposób poznawania unikatowego, szczególnego miejsca przyrodniczego to przebywanie tam i jego poznawanie. Z zasady, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rezerwaty przyrody nie są udostępniane do zwiedzania, jednak ustawodawca dopuszcza możliwość udostępniania obszarów i miejsc, którymi można się przemieszczać i obecnie w całym kraju wiele rezerwatów przyrody, zarówno ścisłych jak i częściowych, jest udostępniona do zwiedzania. O udostępnieniu rezerwatów przyrody decyduje regionalny dyrektor ochrony środowiska, Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających w kierunku udostępnienia, a następnie wyznaczenia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przez część rezerwatu ,,Rotuz". Jeżeli będzie to niemożliwe, to wnioskuję o utworzenie tam platformy widokowej z tablicą informacyjną odnośnie rezerwatu z opisem bogatej, chronionej fauny i flory – wnioskował do władz gminy radny Bożek. Co więcej, występująca w tym miejscu ścieżka wiodąca przez rezerwat, może być najlepszą ,,żywą lekcją przyrody'' dlanajmłodszych, a także bogatym źródłem wiedzy przyrodniczej.

Jak przekonuje radny, głównym celem udostępnienia rezerwatu ,,Rotuz" będzie promocja, uatrakcyjnienie oraz ożywienie tego pięknego przyrodniczego miejsca dla mieszkańców turystów, a także dzieci, które najbardziej potrzebują kontaktu z przyrodą. – Nadmieniam, że w pobliżu rezerwatu przebiega ulica Pszczelarska, którą przebiegają dwie znaczące trasy rowerowe: międzynarodowa ,,Greenways Kraków-Wiedeń" oraz krajowa ,,WiśIana Trasa Rowerowa”. Z myślą o tych cyklistach dobrym rozwiązaniem będzie umieszczenie przy ul. Pszczelarskiej tablicy informacyjnej o rezerwacie, co z pewnością na tych trasach będzie dodatkową atrakcją turystyczną – proponuje autor interpelacji.

W odpowiedzi na wniosek radnego Bożka, Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach pismem z 9 maja br. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bielsko o przedstawienie swojego stanowiska tej niejasnej sytuacji. Jak informuje burmistrz Marian Błachut, dalszy przebieg działań związanych z ewentualnym wyznaczeniem ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej lub wykonaniem platformy widokowej na terenie rezerwatu ,,Rotuz" uzależniony jest od stanowiska wyżej wymienionych instytucji. 

***

Rotuz - ścisły rezerwat przyrody zlokalizowany w województwie śląskim na granicy miejscowości Chybie i Zabrzeg koło Czechowic-Dziedzic, w Dolinie Górnej Wisły. Ochroną objęto tu torfowisko przejściowe z roślinnością bagienną, z fragmentami torfowisk niskich i wysokich. Powierzchnia rezerwatu wynosi 28,21 ha, z czego 19,71 ha w granicach Chybia, a 8,5 ha w Zabrzegu. Rezerwat został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1966 r. Biocenozę rezerwatu tworzy 86 gatunków roślin naczyniowych, 19 gatunków wątrobowców, 69 gatunków mchów oraz 19 gatunków porostów. W runie dominują torfowce i mchy.dodano: 2017-06-15 | autor: Region
 

   
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. OK
Strona wygenerowana w 0.093 sek.