BestwinaBielsko-BiałaBuczkowiceCzechowice-DziedziceJasienicaJaworzeKozyPorąbkaSzczyrkWilamowiceWilkowice
Strona główna

informacje

Wójt nie miał czasu dla rodziców

Władze gminy Kozy w połowie lutego podjęły decyzję o przeniesieniu tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego do budynku wygaszanego Gimnazjum im. Jana Pawła II zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej. Rodzice gimnazjalistów zaniepokojeni ewentualnymi skutkami tej fuzji, poprosili wójta Kóz o spotkanie. W bieżącym miesiącu Krzysztof Fiałkowski nie wygospodarował jednak czasu w swoim napiętym grafiku i nie spotkał się z zaniepokojonymi rodzicami.

W lutym Rada Gminy Kozy podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Kozach Plac ks. Karola Kochaja  W treści uchwały czytamy, iż Rada Gminy wyraża zamiar przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Kozach Plac ks. Karola Kochaja 1 poprzez zmianę siedziby szkoły z dniem 1 września 2017 r. Siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego będzie ul. Szkolna 20 w Kozach, czyli obecna siedziba Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Na początku marca br. Rada Rodziców przy Gimnazjum w Kozach pisemnie wystąpiła do wójta z prośbą o spotkanie rodziców z władzami gminy i dyrekcją szkół. Jak czytamy w piśmie przewodniczącej Rady, 2 marca na spotkaniu rodziców Gimnazjum w Kozach poinformowano zebranych o decyzji Rady Gminy związanej ze sposobem wygaszenia funkcjonowania tej placówki. – Wyrażamy nasze niezadowolenie z podjętej decyzji o przyłączeniu Gimnazjum do Liceum. Obawiamy się, że zmiany wpłyną negatywnie na edukację i rozwój naszych dzieci. W związku z zaistniałą sytuacją i planowanymi zmianami prosimy o niezwłoczne ustalenie miejsca i terminu spotkania celem wyjaśnienia wszystkich wątpliwości – czytamy w piśmie Rady Rodziców. Jednocześnie autorzy pisma sugerują, by spotkanie to odbyło się 14 marca. Przewodnicząca Rady Rodziców otrzymała odpowiedź na powyższe pismo dopiero 13 marca, a więc dzień przed zaproponowanym terminem zebrania. Jak tłumaczy wójt gminy Kozy, Krzysztof Fiałkowski, wyjątkowo napięty plan pracy, związany po części z reformą oświaty, nie pozwolił mu na spotkanie ze społecznością gimnazjalną w wyznaczonym dniu. – Zmiany jakie czekają mieszkańców gminy Kozy w związku z wdrażaniem reformy oświaty są nieuniknione. Wszyscy staramy się by nieuchronny proces w edukacji był przeprowadzony odpowiedzialnie, we współpracy z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Zadania jakie stoją przed nami musimy zrealizować jak najlepiej, dbając w szczególności o rozwój naszych dzieci, w miarę możliwości o komfortowe warunki pracy, ale nie możemy zapomnieć o całej kadrze pedagogicznej i pozostałych pracownikach jednostek oświatowych – napisał Fiałkowski. Jednocześnie wójt zaproponował nowy termin spotkania z gimnazjalną Radą Rodziców, który przypada na 4 kwietnia br. (g. 16, pok. nr 22 w Urzędzie Gminy Kozy).

- W związku z brakiem rzetelnej informacji i wielkim zaniepokojeniem rodziców o losy ich dzieci uczęszczających do Gimnazjum i Liceum, ignorowaniem naszych głosów w kwestii  włączenia wygasającego Gimnazjum prosimy wszystkich zainteresowanych tematem, ale także wszystkich ciekawych sposobu wprowadzenia w życie ustawy przez wójta, o stawienie się na spotkaniu w dniu 4.04.2017r o godzinie 16.00 w budynku  Urzędu Gminy. Wprawdzie zostało ono skierowane do Rady Rodziców, ale skoro wójt ignoruje nas -  proszących o spotkanie z wszystkimi rodzicami  - zignorujmy i jego licznie stawiając się na tym spotkaniu. Im będzie nas więcej, tym więcej nurtujących nas pytań zadamy, tym więcej niepokojących kwestii rozwiążemy i miejmy nadzieję, że na wszystkie nasze niepokoje wójt znajdzie sensowną i satysfakcjonującą nas odpowiedź– wyrażają nadzieję rodzice, którzy w ten sposób skomentowali pisemne wystąpienie Krzysztofa Fiałkowskiego. Rodzice dodają, że głównym problemem związanym z połączeniem szkół będą godziny nauki uczniów. Zajęcia mogą kończyć się nawet o godzinie 19. Rodzice pomstują, iż „nie po to wysyłali dzieci do liceum, żeby uczyły się w szkole wieczorowej”.

O komentarz do opinii o ewentualnych negatywnych skutkach połączenia szkół wystąpiliśmy do Urzędu Gminy Kozy. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, niezwłocznie opublikujemy ją. 

*** (Aktualizacja)

Uchwała Rady Gminy Kozy dotycząca projektu sieci szkół z dnia 14 lutego 2017 r. ustala włączenie oddziałów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia obu połączonych szkół odbywać się będą w Kozach przy ul. Szkolnej 20. Obecne warunki pracy Liceum Ogólnokształcącego są zdecydowanie gorsze, liceum ma do dyspozycji jedynie kilka sal na piętrze na poddaszu budynku przy pl. Ks. Karola Kochaja 1. Pod tym względem budynek gimnazjum ma dużo lepsze zaplecze: osobne wejście do szkoły, obszerne korytarze, wybrukowane podwórko i ogrodzony teren, z którego uczniowie bez przeszkód mogą korzystać w czasie przerw lekcyjnych. W perspektywie czasu po wygaszeniu oddziałów gimnazjum zaplecze dydaktyczne będzie nieporównywalnie lesze i większe niż dotychczas.  

W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 będziemy tworzyć jak najlepsze warunki do pracy dla każdej ze szkół. Jaki plan zajęć, jak zaplanować korzystanie z sal lekcyjnych to ustalenia, które stoją przed dyrektorami.

Dopiero w piątek ogłoszono ramowe plany nauczania, a to podstawa do ustalania planów lekcji.

Urząd Gminy zapewnia, że Dyrektorzy szkół dołożą wszelkich starań w przygotowanie planów lekcji tak, aby nie wprowadzać dwuzmianowości w Liceum.

GZOSiP Kozy

Zdjęcie: ww.kozy.pldodano: 2017-03-20 | autor: Region
 
 
CKO.
Staszic, wybitna postać naszego oświecenia. Mogło być przed oświeceniowy, świadomie napisałem jednak przedstaszicowy aby zabrzmiało jak przedpotopowy.
2017-04-01
 
to tu
@CKO.Nie podkreślaj tak tego "przedstaszicowy",bo za niedługo to oszołomstwo pozbawi podstawówkę Nr 2 imienia St.Staszica. Wiadomo kim był i jak umarł Stanisław Staszic ,ten wyznawca teorii monistycznej. Zasług dla oświaty mu jednak nikt nie odbierze,a i Jego imię szkoły podstawowej Nr 2 w Kozach pozwoliło mi na rozpoczęcie kształcenia i zdobywania wiedzy.
2017-03-31
 
CKO.
Sorki, paluszki nie klepneły literki t ,powinno być >>przedstaszicowy<<
2017-03-31
 
to tu
@CKO.Tak,tak,te koziańskie rządzące duraki,chciałyby demokracji socjalistycznej.Nie wiedzą,że istnieją demokracje bezprzymiotnikowe.To do nich jeszcze nie dotarło,jak to może wyglądać taka demokracyjo ? No jak ?.Taka demokracyjo,co to każdy jest kowalem swojego losu,zabiega o wszystko sam i sam sobie tworzy warunki swojego rozwoju,a o nic nie prosi władzy,tylko chce,żeby się ona do niego nie wtrącała.Nie chce,żeby mu robiła dobrze,a chce ,żeby tylko nie robiła mu wbrew.Sam potrafi sobie zorganizować szczęśliwe życie,a i także zadbać o edukację nie oglądając się na "wadzę". "Wadza" zaś po socjalistycznemu chce mu wyrwać jego ciężko zarobione pieniądze i dzielić je tak jak jej jest wygodnie.Taka to "wadza",kiedyś na to mówiono "woluntaryzm",okazuje się,że w Kozach on ,ten "woluntaryzm" jest ciągle i nikt go skutecznie stąd nie przegnał.Obawiam się ,że ta władza się go nigdy jego nie pozbędzie,taki jej koloryt.To zawsze zostaje w rodzinie,że tak powiem socjalistycznej !!!
2017-03-31
 
CKO.
Ej Koziany straśnie mi za Wos wstyd, taki 'ludzki pon' dźwiyza Wom łotwiyroł, witoł Wos, zaprosoł, pzedstawioł sie co łon za jedyn, a wyśta go tak wyśmioły. Ni moze to być coby tako wazno łosobistość za ty syćkie dobra jakie nom wyświadcyła takigo afektu doznała. Wyśta tam miały iść głowy na doł pospuscać copecke w ryncach pomyntolić i do chałupy wracać. Syrokie konsultacyje społecne dobze wyglądają tylko na papiyze do kuratorium, i tak mo być. Skarbnicka mi pzeprosić i wiyncyj nie denerwować, bo wiycie my tu cekomy na jego sprawozdanie finansowe za 2016 rok, chcymy sie syćkie dowiedzieć wiela momy w końcu tego dłogu, Oj będzie bal. <<>> O czym szumią wierzby, o czym mówi wieś, we wsi gadają że 'wuc' spacyfikował bakalarzy obietnicą że nikogo nie zwolni, a mnie przychodzi na myśl zwrotka pewnej piosenki. cyt.( 'Gęsi już wszystkie po wyroku, nie doczekają się kolędy Ucięte głowy ze łzą w oku zwiędną jak kwiaty, które zwiędły Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie Jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się') Bo jak ta obietnica ma się do wiadomości że od 1 września 2017 startuje w Kozach 10 odziałowa prywatna szkoła podstawowa. Czy 'wuc' o tym nie wie?, czy nie wie o tym GZOSiP Kozy? <<>> Pisizm to stan umysłu, przedsaszicowy, nam przyszło borykać się z życiem w 17 roku XXI wieku a o reformach zwykło się mówić że łatwiej je wciągać na tyłek niż wdrażać.
2017-03-31
 
to tu
@Krzyś. Będąc pacholęciem na skarbonkę się wówczas mówiło świnka.Takoż i była,ceramiczna,żeby ją otworzyć to niestety trzeba było ją rozbić.Dziś jest bożkiem ?.No, nie może to być,dwa pokolenia i pieniądz znów bożkiem? Dobrze,że w tych latach powojennych , siermiężnych pieniądz takim nie był,człowiek wzrastał w innym kulcie,też niezdrowym,ale nie była to przynajmniej mamona, jak dziś !!
2017-03-30
 
Krzyś
Podobno przed komisją rodzice poznali nowego bożka koziańskiego , który obdarza mieszkańców Kóz pieniędzmi. To malutki skarbniczek, który zapomniał iż między innymi z podatków mieszkańców wypłacane jest jego nie małe wynagrodzenie.
2017-03-30
 
to tu
@CKO. Zapominasz,że w krótkim dyskursie hejterskim trudno jest stawiać recepty i rozwiązania.Nie po to jest hejterstwo.Myślę,że dla każdego z hejterów jest czymś innym. Jest tyle barw ,ile jest różnorodności w ludziach.I bardzo dobrze.Nie staję po żadnej stronie sporu,wiem tylko jedno,arbitralne decyzje budzą zawsze bunt,przynajmniej jednej strony,tej,która czuje się pokrzywdzoną.Zaś faktem jest,że nawet nie zadbano o to ,aby szukać konsensusu na gruncie dyskusji i ucierania się argumentów za i przeciw.Wspólnego szukania rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.Z reguły jest tak,że każda ze stron musi cokolwiek odpuścić,aby dojść do porozumienia.W tym wypadku nawet tego nie próbowano.Metody rozwiązywania konfliktów opisane są w wielu publikacjach naukowych,jest bogata na ten temat wiedza,Widocznie nie dotarła ona jeszcze do sterników gminnej rzeczywistości.Lepiej nie wiedzieć za dużo,lepiej stosować proste recepty z tych; że decydent ma zawsze rację,a jak nie ma to patrz punkt pierwszy. Za dużo pieniędzy biorą ci,którzy te problemy mają rozwiązywać,dla obopólnych korzyści dla każdej ze stron,żebym miał jako hejter podpowiadać rozwiązania.Nie po to kogoś takiego jak hejter stworzono i nie po to on egzystuje w przestrzeni internetowej.Na pewno nie należę do zajmujących się inżynierią dusz ludzkich,oceniam tylko postępowanie rządzących.
2017-03-28
 
CKO.
@to tu. @nick. Obiecywaliście że będzie merytorycznie, i co, i nic, wielkie nic, na jeden podbródkowy @to tu zostały nieudolnie wyprowadzone przez @ nick dwa lewe proste które nie doszły nawet do celu. Ot bezsensowna młócka, cepami. O ile w moim zamyśle podbródkowy @to tu jest pochwałą Jego kunsztu i maestri w pisaniu i prezentowaniu swoich poglądów , a także pochwałą postawy, to do marnych nie sięgających celu lewych prostych @nick mam poważne zastrzeżenia. @nick.' nie chcem ale muszem' pozwól że zacytuję,( ' Nina - nie wiem czy potrafię trochę myśleć ale na pewno potrafię trochę obserwować ') toż to jakieś kuriozum, osoba która nie wie czy potrafi myśleć zabiera się za dyskusję o szkolnictwie. Dalej, następne kuriozim, @ nick twierdzi że cyt.('Radni są przedstawicielami mieszkańców Kóz') którzy, szanowny @nick, nazwiska i adresy, śmiało to funkcjonariusze publiczni. To twierdzenie mija się z prawdą nie o centymetry a o lata świetlne. Jak sobie przypomnę dyskusje o filmowaniu sesji i komisji to jeszcze mnie mdli, a jak wspomnę adaptacje rudery na przedszkole zbiera mi się na wymioty, no i wreszcie te pacynkowe podnoszenie rąk. A fe. Idźmy dalej cyt. (' Z moich obserwacji o Szanowny to tu, chciałbym tylko delikatnie wtrącić, że życie to układ zamknięty. Ktoś musi stracić by ktoś mógł zyskać, ...') @nick, to nastepne kuriozum, tu można się zastanowić czy czy Ten człowiek przeczytał coś więcej niż elementarz w klasie pierwszej. Z logiki wynika że układ zamknienty wystepuje w dwóch przypadkach, kiedy twierdzenia wyczerpują wszystkie możliwości i kiedy tezy twierdzeń nawzajem się wykluczają. W potocznym zaś słowa znaczeniu układ zamknięty to ciemna strona urzędniczego państwa, ucieleśnienie patologi systemu, jego zgnilizny i innego niż ludzkie prawa. I tu dochodzimy do meritum sprawy, musząc zadać sobie pytanie kto jest winny w tej sprawie???? CIĄG DALSZY NIEUCHRONNIE NASTAPI.
2017-03-28
 
nick
Szanowny to tu. Masz racje, niechlujstwo literówek jest niedopuszczalne, postaram się w przyszłości skorzystać z Twoich dobrych rad. Dziękuje za udzieloną mi lekcje.
2017-03-27
 
to tu
@nick. Słuchaj hejterze bez gimnazjum.Znów wychodzi niechlujstwo w twojej pisaninie.Popatrz na gramatykę i literówki.Życie również składa się z literówek,a brak przecinka w tekście ustawy,mało co nie zaprowadziło jednej ministrów do więzienia. Uważaj,bo elektryk lub saper nawet w literówkach nie mogą się mylić.Weź sobie tę radę do serca i dbaj nawet o literówki,bo nadal z nimi jest u ciebie nie ten tego.Nie lubię niechlujstwa językowego nawet u hejterów.Zabierając się za jakąkolwiek pracę należy się do niej przygotować. Hejterstwo nie jest odosobnione.Nie zgodzę się z tym,że życie tworzy układ zamknięty. Prof. Blikle dostał radę od ojca,którą zapamiętał na całe życie " Pamiętaj,że interes jest wtedy interesem,kiedy satysfakcjonuje obie strony interesu.Jeżeli jest inaczej to nie jest to interes ,a szwindel" . Możesz z tego wyciągnąć wnioski lub nie.To jest twoja sprawa i ewentualnie gajowego Maruchy.Twoje przeprosiny mam w głębokim poważaniu, jestem również hejterem,ale dbam o swoją reputację,a przede wszystkim o literówki.
2017-03-25
 
nick
Szanowny to tu! Przyjmij moje uniżone przeprosiny z równoczesnym podziękowaniem za lekcje życia, jaką bezinteresownie raczyłeś mnie uraczyć względem mojej literówki, a które to pouczenie niewątpliwie nie pozostanie bez wpływu na moje dalsze funkcjonowanie na tym forum, i mam nadzieję , ze będzie już dobrze o mnie świadczyć, cokolwiek miałeś na myśli o Szanowny to tu pisząc tą pouczenie do mnie. Z dozgonną wdzięcznością - nick-ubijak (.....) Z moich obserwacji o Szanowny to tu, chciałbym tylko delikatnie wtrącić, że życie to układ zamknięty. Ktoś musi stracić by ktoś mógł zyskać, tak jak geniusze logiki, myślenia (jak niewątpliwie Ty i Nina) żyją dzięki takim jak ja niemyślącym hejterom z nieukończonym gimnazjum.
2017-03-25
 
to tu
@nick. DUŻE dziecko bez gimnazjum ,gdzie argumenty na rzecz gimnazjalistów i licealistów ?. Szkoły podstawowe kosztem tych starszych ? Czy może szukać w konsultacji z rodzicami rozwiązania,które zadowoliłoby wszystkie strony,a nie kosztem jednych zyski dla drugich.Poćwicz argumentację ,logikę i retorykę ,przyda ci się na spotkaniu gminnym. Jak się zabiera głos na forum to również liczy się jakość napisanej wypowiedzi.To koreluje z jakością wypowiedzi. Zamiast przeprosić za pomyłkę w wypowiedzi to atak na zwracającego uwagę.Niezbyt dobrze to świadczy !!
2017-03-25
 
nick-ubijak
do to tu. I to waśnie to Twoje bicie piany, ZERO argumentacji ale poprawność językowa na medal. Gratuluje samozadowolenia z własnego samodokształcania i retoryki wypowiedzi. Nina - nie wiem czy potrafię trochę myśleć ale na pewno potrafię trochę obserwować i wyciągać wnioski i na tej podstawie wyrabiać sobie własne zdanie, niekoniecznie na podstawie wiadomości gminnych. Radni są przedstawicielami mieszkańców Kóz, rodziców licealistów.Pozdrawiam
2017-03-25
 
Nina
Nick@ widzę, ze ty też nie potrafisz zrozumieć, ze chodzi o gimnazjum a nie o liceum. Nas potraktowano jak przedmioty. Jak potrafisz choć trochę myśleć to zobacz jak zrobiono to w sąsiednich Kętach http://www.kety.pl/Zaproszenie-na-konsultacje-spoleczne-6829.html. Jesteśmy jedyną gminą gdzie całkowicie olano rodziców. Jak czytałeś ostatnie wiadomości gminne to zauważyłeś, że wójt nawet tym się chwali. Poczytaj trochę i zacznij myśleć a nie bić piany. Mam nadzieję, ze w najbliższym tygodniu uda się nam pokazać, że nic o nas bez nas, i ze radni przypomną sobie czyimi są przedstawicielami.
2017-03-25
 
to tu
@nick. Ta bita piana zalęgła ci na zwojach mózgowych i zamiast merytorycznej wypowiedzi zająłeś się meteorytyką ,czyli badaniem meteorytów.Dobrze by było powtórzyć proces szkolny od początku z naciskiem na gimnazjum.
2017-03-24
 
nick
Licealiści to już DUŻE dzieci, poradzą sobie z nauką w wieczornych godzinach. Warto zobaczyć pozytywny aspekt tych zmian. Zyskają uczniowie-dzieci z podstawówki a w perspektywie również licealiści, gdy za 2 lata gimnazjum wygaśnie. Oświata w Kozach to nie tylko liceum i gimnazjum, to przede wszystkim podstawówki, które reformatorzy "ubrali" w dodatkowe siódme oraz ósme klasy. A te poniższe komentarze to bicie piany, zero meteorytyki.
2017-03-24
 
to tu
@Adaś. Zauważ,że Baruch Spinoza rzekł był i to : "Ten, kto się śmieje ostatni, przeważnie nie ma jednego zęba na przedzie.".
2017-03-24
 
ADAŚ
@Siergiej. To wpółczesny twór,(creature), co do którego można też użyć starego nazewnictwa ( causa sui )„...co istnieje samo w sobie i pojmowane jest samo przez siebie, czyli to, czego pojęcie nie wymaga pojęcia innej rzeczy, za pomocą którego musiałoby być utworzone" (Spinoza)
2017-03-24
 
to tu
@Sergiej. To jest wespół w zespół ! Inaczej Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola.
2017-03-23
1 2 Nastpne

   
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. OK
Strona wygenerowana w 0.069 sek.