BestwinaBielsko-BiałaBuczkowiceCzechowice-DziedziceJasienicaJaworzeKozyPorąbkaSzczyrkWilamowiceWilkowice
Strona główna

informacje

Wieżowca jednak nie będzie

Jak już informowaliśmy, w Czechowicach-Dziedzicach pojawił się inwestor, który chciałby wybudować w centrum miasta wieżowiec wysoki na 50 metrów. Na dolnych kondygnacjach obiektu planuje się umieścić punkty usługowo-handlowe, natomiast na wyższych piętrach lokale mieszkaniowe. W październiku wielu czechowickich radnych negatywnie wypowiadało się na temat takiej koncepcji. Prace nad projektem zawieszono, ale temat powrócił nadspodziewanie szybko. 

Podczas listopadowego posiedzenia Komisji Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach ponownie rozpatrywano kwestię lokalizacji 50-metrowego wieżowca w pobliżu ulicy Paderewskiego. W czasie posiedzenia burmistrz Marian Błachut stwierdził, że biorąc pod uwagę wnioski radnych zwrócił się o wycofanie z porządku obrad poprzedniej sesji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującego tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - centrum I - etap 2 (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj - kliknij). 

Przypomnijmy, iż obszar centrum miasta został podzielony na dwa plany miejscowe, w tym Centrum I na dwa etapy. Pierwszy etap planu Centrum I dotyczył obszaru w rejonie ul. Legionów i Paderewskiego pod budowę nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Etap drugi obejmuje tereny na południe od torów kolejowych oraz w granicach ulic Legionów, Norberta Barlickiego i Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Legionów. - W obszarze centrum miasta powinna być lokowana zabudowa śródmiejska, która wyróżnia się rodzajem i wysokością zabudowy, miejscami dominacji itp. w stosunku do zabudowy na obrzeżach miasta – stwierdził w czasie obrad komisji Marian Błachut. - Obecnie nowo budowana zabudowa w centrum miasta powstaje na terenach po zabudowie jednorodzinnej. Nieruchomości te są nabywane przez deweloperów, którzy są w stanie udźwignąć koszt zakupu nieruchomości z budynkami do wyburzenia oraz budowy obiektu o większej kubaturze. Biorąc pod uwagę wielkość działek po zabudowie jednorodzinnej, deweloperzy budują obiekty wielokondygnacyjne, by przedsięwzięcie było ekonomicznie uzasadnione i racjonalne. Nowa zabudowa powstaje w pobliżu istniejącej jeszcze zabudowy jednorodzinnej, co budzi protesty części mieszkańców. W tej sytuacji władze miasta muszą próbować wyważyć interesy wszystkich zainteresowanych. Biorąc pod uwagę brak mieszkań na terenie gminy i chwilowe nierealizowanie budowy nowych mieszkań komunalnych oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe, władze gminy muszą być otwarte na działania deweloperów, którzy budują nowe mieszkania na terenie gminy, co służy rozwojowi naszej gminy – przekonywał burmistrz gminy Czechowice-Dziedzice. Dodał, że  przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinno być kompromisem między interesem mieszkańców, inwestorów i wizji władz samorządowych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Przestrzegał jednocześnie, że jakakolwiek zmiana wymaga ponownego wyłożenia planu, co opóźni termin jego uchwalenia.

Projektant planu Wiesław Chmielewski zwrócił uwagę, że na terenie gminy nie ma ścisłego centrum miasta. W związku z tym, w planach zagospodarowania przestrzennego należałoby dążyć do wyznaczenia takiego centrum, np. poprzez zlokalizowanie dominanty przestrzennej przy ul. Paderewskiego, na osi historycznego centrum miasta z istniejącym centrum miasta. - W centrum miasta, poza terenem w rejonie ul. Paderewskiego, nie ma innych wolnych terenów do zagospodarowania. Po analizie zagospodarowania przestrzennego miasta, jako urbanista i osoba spoza gminy, uważam, że teren przy ul. Paderewskiego jest ostatnim miejscem w centrum miasta, gdzie mogłaby zostać zlokalizowana zabudowa, stanowiąca dominantę przestrzenną centrum miasta – stwierdził projektant. 

Powrót do procedowania nad niezmienioną treścią uchwały zdziwił Stanisława Kopcia. Radny przypomniał, iż kilka tygodni wcześniej projekt planu został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisji Samorządności i Porządku Publicznego, na którym wystąpiono z wnioskiem do burmistrza o wyłączenie z obszaru opracowania terenu 2MU2 – czyli obszaru, gdzie miałby powstać wieżowiec. W związku z tym, oczekiwał, że na kolejnym posiedzeniu komisji, burmistrz przedstawi zmiany projektu planu, lecz okazało się, że rozpatrywany ma być ten sam projekt planu. Natomiast radny Bartłomiej Fajfer zgłosił wniosek o wprowadzenie do projektu planu dla terenu 2MU2 przy ul. Paderewskiego maksymalnej wysokości zabudowy do 20 metrów. Projektant planu zastrzegał, iż obniżenie wysokości zabudowy w terenie 2MU2 może spowodować zaskarżenie planu przez inwestora, ponieważ plan nie będzie zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które dopuszcza przy ul. Paderewskiego wysokość zabudowy do 50 metrów. Inny z radnych, Karol Bielas, stwierdził, że budowa 50-metrowego wieżowca przysłoni budynki mieszkalne przy ul. Smolnej. Przypomniał, że mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej przy ul. Smolnej, Krasińskiego, Korczaka, części ul. Sobieskiego, protestowali już przeciwko budowie pobliskiego Centrum Handlowego Stara Kablownia (na zdjęciu), ze względu na zwiększony ruch samochodowy w tym rejonie. - Obecnie proponuje się budowę wieżowców w pobliżu zabudowy jednorodzinnej, co będzie rodziło kolejne protesty mieszkańców tego rejonu – uważa radny Bielas. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji i sugestii radnych, Marian Błachut zaproponował wprowadzenie w terenie 2MU2 wysokości zabudowy do 25 metrów. Radny Kazimierz Urbański poszedł krok dalej i zaproponował przywrócenie dla terenu 2MU2 przy ul. Paderewskiego zapisu z pierwszego wyłożenia planu, tj. dopuszczenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej do wysokości 20 metrów. Obie komisje przychyliły się do wniosku o obniżenie w terenie 2MU2 przy ul. Paderewskiego dopuszczalnej wysokości zabudowy terenu z 50 metrów do 20 metrów i ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice. dodano: 2017-11-20 | autor: Region
 
 
Fan Oli z Komorowic
Bielsko-Biała (Wiocha), Czechowice-Dziedzice (Wieś), Pszczyna (Wioska).
2017-11-23
 
Ola
Super jak by to wyglądało jak by wieś miała większe budynki jak Bielsko i Pszczyna.
2017-11-23
 
Unfortunately
Posadzcie buroki
2017-11-22
 
Cap
Niestety gumofilce rządzą miastem.
2017-11-21
 
Ewa
Czyli wiocha cały Świat się szczyci wysokimi budynkami wiocha NIE.
2017-11-20
1

   
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. OK
Strona wygenerowana w 0.088 sek.