BestwinaBielsko-BiałaBuczkowiceCzechowice-DziedziceJasienicaJaworzeKozyPorąbkaSzczyrkWilamowiceWilkowice
Strona główna

informacje

Nie będzie nowego podatku dla posiadaczy starych samochodów?

W Polsce średnia wieku pojazdów posiadających ważne badania techniczne to 13 lat i jest ich na polskich drogach 16 milionów. Wg posła Nowoczesnej reprezentującego nasz region w Sejmie, resort finansów planuje jesienią nałożyć nowy podatek na posiadaczy samochodów starszych niż 10 lat. Ministerstwo finansów informuje jednak, że na razie nie planuje się żadnych zmian w tym zakresie. Niemniej trwają prace związane ze zmianą stawek akcyzy dla samochodów do 3,5 t, które mają na celu powstrzymanie zjawiska zaniżania deklarowanej wartości pojazdu jako podstawy opodatkowania.  

W związku z pojawiającymi się pogłoskami o planowanym przez rząd nowym podatków dla posiadaczy samochodów, poseł Nowoczesnej, Mirosław Suchoń, wystąpił z interpelacją do ministra finansów. Parlamentarzysta z naszego regionu pytał ministra czy rząd faktycznie planuje obciążyć posiadaczy pojazdów, które zostały wyprodukowane przed ponad dziesięcioma laty. Suchoń pytał także o przyczyny wprowadzenie nowego podatku. - Jak będzie ustalana wysokość takiego podatku? Czy zależeć ona będzie od paliwa, którym zasilany jest silnik danego pojazdu, od roku produkcji czy może pojemności? Jakie wpływy do budżetu z tytułu rzeczonego podatku przewiduje rząd? - próbował dowiedzieć się członek partii Ryszarda Petru. 
 
- Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż resort finansów obecnie nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie zmiany sposobu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Inicjatorem zmian w powyższym zakresie jest Senat RP, w którym w marcu zeszłego roku senacka Komisja Infrastruktury wystąpiła z inicjatywą zmiany dotychczasowego systemu opodatkowania samochodów podatkiem akcyzowym –  napisał w odpowiedzi na interpelację Wiesław Janczyk – sekretarz stanu w ministerstwie finansów. Jak dodał urzędnik, opracowany projekt zakładał obniżenie stawki akcyzy na samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm³ z obowiązującej 18,6% do 4,6% podstawy opodatkowania, przy jednoczesnym zachowaniu obecnej stawki akcyzy w wysokości 3,1% podstawy opodatkowania dla pozostałych samochodów osobowych. Szacunki skutków budżetowych zaproponowanego obniżenia stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe wykazały, że wprowadzenie tej zmiany wiązałoby się ze znacznym uszczupleniem wpływów budżetowych w związku z czym senacka propozycja nie uzyskała wówczas poparcia ministerstwa finansów.
 
Niemniej pracownik ministerstwa dodał, iż w związku z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniu połączonych komisji senackich: Komisji Infrastruktury, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w czerwcu 2016 r. resort finansów został zaangażowany w prace nad wypracowaniem nowych założeń zmiany systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych oraz do przeanalizowania skutków budżetowych znowelizowanego systemu opodatkowania. W związku z tym w ministerstwie finansów prowadzone były analizy dotyczące m. in. czynników, które mogłyby zostać wykorzystane jako podstawa opodatkowania na potrzeby nowego systemu opodatkowania. Po zakończeniu prac w resorcie finansów i ich przedstawieniu Komisji Ustawodawczej koordynującej prace nad ww. projektem w Senacie RP, w dniu 29 listopada 2016 r. połączone komisje senackie przyjęły zmodyfikowany projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą pojazdów samochodowych.
 
W senackim projekcie ustawy zakłada się, iż nowy system opodatkowania akcyzą obejmie pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem pojazdów samochodowych napędzanych wyłącznie silnikami elektrycznymi oraz będzie uzależniony od pojemności silnika pojazdu oraz normy poziomu emisji spalin (tzw. „norma EURO”). W przedmiotowym projekcie przewidziano również uwzględnienie współczynnika deprecjacji, czyli utraty wartości pojazdu, oraz 2 dodatkowego współczynnika deprecjacji ustalonego w zależności od stopnia ponadnormatywnej utraty wartości samochodu, który ma dodatkowo wpłynąć na obniżenie należnej akcyzy od danego pojazdu. Ponadto w senackim projekcie przewiduje się obniżenie akcyzy o 20% w przypadku samochodów wyposażonych w hybrydowy układ napędowy oraz zwolnienie od podatku akcyzowego dla samochodów zabytkowych (w aktualnym stanie prawnym akcyza nie dotyczy również tego rodzaju pojazdów), autobusów mieszczących się w kategorii do 3,5 t (ponieważ autobusy są objęte podatkiem od środków transportowych) oraz motocykli (dziś nieobjętych akcyzą).
 
W uzasadnieniu do projektu zawarto informację, że celem zaproponowanych zmian jest wyeliminowanie zjawiska zaniżania deklarowanej wartości pojazdu jako podstawy opodatkowania, czy też unikania opodatkowania samochodów osobowych poprzez ich rejestrowanie jako ciężarowe lub rejestrowanie luksusowych aut w innych krajach, w których opodatkowanie pojazdów jest korzystniejsze, np. w Czechach. - Ponadto, podkreślenia wymaga, iż przygotowany przez senackie komisje projekt nie zakłada wprowadzenia nowej daniny publicznej, która byłaby dodatkowym obciążeniem dla właścicieli samochodów, lecz dokonanie zmiany obecnego systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych – informuje Wiesław Janczyk. 


dodano: 2017-09-08 | autor: Region
 

   
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. OK
Strona wygenerowana w 0.090 sek.