BestwinaBielsko-BiałaBuczkowiceCzechowice-DziedziceJasienicaJaworzeKozyPorąbkaSzczyrkWilamowiceWilkowice
Strona główna

informacje

Małe szanse na rondo w Czańcu

Poseł Stanisław Pięta zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa z prośbą o pomoc w sfinansowaniu budowy ronda w ciągu drogi krajowej nr 52 w Czańcu. Ministerstwo informuje, że zarządca drogi zna problem, ale termin realizacji tej inwestycji nie jest bliżej znany. Podobnie rzecz się ma co do ewentualnej modernizacji DK52, która wg ministerstwa możliwa jest do zrealizowania dopiero w ramach budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, która aktualnie nie znajduje się planach inwestycyjnych rządu.

Jak pisze w swojej interpelacji poseł z Bielska-Białej, do jego biura zgłosili się mieszkańcy Czańca w gminie Porąbka z prośbą o interwencję w sprawie budowy ronda przy drodze krajowej nr 52 łączącej Bielsko-Białą i Kraków. Jak podkreśla parlamentarzysta, głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości drogi. Dodaje, iż budowa nie wiąże się z kosztami wykupu nieruchomości. Nie ma też przeszkód inżynieryjnych. Co więcej, powiat i gmina deklarują finansowanie projektu technicznego. Gmina jest gotowa również sfinansować budowę chodników. Pięta zaznacza, iż przez Czaniec odbywa się ruch Bielsko-Biała - Kraków omijający Kęty, a obecne ukształtowanie skrzyżowania jest przyczyną wielu kolizji drogowych, gdyż kierowcy wyjeżdżający z kierunku Czańca często wymuszają pierwszeństwo. W jego opinii, rondo pozwoli także na poprawę połączenia komunikacyjnego z Osiedlem "za wałami" rzeki Soły. - W związku z powyższym zwracam się do pana ministra z prośbą o zapoznanie się ze sprawą i podjęcie działań zmierzających do udzielenia wsparcia finansowego przez GDDKiA dla tej inwestycji – napisał Stanisław Pięta. Parlamentarzysta pytał również czy zarządca drogi planuje w najbliższym czasie remont DK52.

Jak przekonuje, odpowiadający na interpelację podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządca dróg krajowych na bieżąco monitoruje oraz prowadzi analizy dotyczące stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych, w tym również na drodze krajowej nr 52. W ramach tych działań podejmuje kroki, których celem jest poprawa stanu nawierzchni oraz poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Szmit informuje, że zadanie polegające na przebudowie DK52 Bujaków - granica województwa uwzględnione jest w Planie Działań na Sieci Drogowej, w którym ujęto łącznie ponad 930 działań w skali całego kraju. - Ponadto, kwestia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy wskazanego przez pana posła skrzyżowania jest znana zarządcy dróg krajowych. Zidentyfikował on wspomnianą inwestycję jako jedno z zadań możliwych do przygotowania i realizacji – informuje pracownik ministerstwa. Jerzy Szmit dodaje, iż w tym kontekście, wyrażona deklaracja samorządu o partycypowaniu w kosztach opracowania dokumentacji na budowę ronda jak i sfinansowania budowy chodników jest cenną inicjatywą.

Natomiast kompleksowa modernizacja drogi jest planowana w ramach budowy drogi S52 Bielsko-Biała – Głogoczów (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna). Obecnie zadanie znajduje się na trzecim miejscu na liście rezerwowej w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą 2025). Szacowany koszt tej inwestycji to 4 316 760 tys. zł.dodano: 2017-08-15 | autor: Region
 

   
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. OK
Strona wygenerowana w 0.088 sek.